Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít) nước đại (ngựa); thời gian phi nước đại (ngựa)
  at full gallop
  phi nước đại hết tốc lực
  to go for a gallop
  cho ngựa chạy nước đại
  (số ít) (Nghĩa bóng) tốc độ ngựa phi (rất nhanh)
  work at a gallop
  làm việc với tốc độ ngựa phi, làm việc nhanh tựa ngựa phi
  Động từ
  phi nước đại (ngựa)
  thúc (ngựa) phi nước đại
  anh ta thúc ngựa phi nước đại dọc theo đường mòn
  gallop ahead [of somebody]
  tiến vượt bậc, tiến nhanh
  Nhật Bản đang tiến vượt bậc trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ mới
  gallop through something
  hoàn thành nhanh chóng
  gallop through one's work
  hoàn thành nhanh chóng công việc của mình

  * Các từ tương tự:
  gallopade, galloper, galloping, Galloping inflation