Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-nn-)
  mặc quần áo
  (nghĩa bóng) ông ta vội nở một nụ cười mà đón chào khách

  * Các từ tương tự:
  Don, Don Juan, Don Quixote, don't, dona, donah, donate, donation, donative