Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  vò nhàu, làm nhàu nếp
  vải dễ nhàu
  bộ quần áo bị nhàu
  nó vò tờ giấy thành một viên tròn
  mặt đứa bé nhăn lại và nó bắt đầu khóc
  (+ up) sụp đổ
  sự chống đối của chị ta đối với lời đề nghị đã sụp đổ