Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nếp gấp, nếp nhăn
  iron a crease into one's trousers
  là một nếp gấp lên quần
  vải không nhàu
  nếp nhăn da
  nếp nhăn da quanh mắt ông già
  vạch định vị trí người phát bóng và người đập bóng (cricket)
  Động từ
  [làm cho] có nếp gấp, [làm cho] có nếp nhăn
  vải dễ bị nhăn (bị nhàu)
  crease somebody up
  (Anh, khẩu ngữ)
  làm cho ai rất thích thú
  những câu nói đùa của cô ta thực sự làm tôi rất thích thú

  * Các từ tương tự:
  crease-resistant, creaseless, creaseproof, creaser