Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  chứng chuột rút
  be taken with a cramp
  bị chuột rút
  cramps
  (số nhiều) (từ Mỹ) cơn đau bụng quặn
  Động từ
  cản trở, gò bó
  tất cả những khó khăn này đã cản trở sự tiến bộ của anh ta
  be cramped for room (space)
  bị gò bó vì thiếu không gian, bị tù túng vì thiếu chỗ
  ở chỗ gác xép này chúng tôi bị gò bó thật
  cramp somebody's style
  (khẩu ngữ)
  cản trở, gây trở ngại
  anh cứ theo dõi tôi suốt như thế đã khiến tôi bị trở ngại nhiều
  Danh từ
  (cách viết khác cramp-iron) (kỹ thuật) thanh kẹp, má kẹp
  như clamp
  xem clamp
  Động từ
  kẹp
  cramp a beam
  kẹp thật chặt một cái xà ngang

  * Các từ tương tự:
  cramp-fish, cramp-iron, cramped, crampon