Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

competition /,kəmpə'ti∫n/  

 • Danh từ
  cuộc tranh tài, cuộc thi đấu
  beauty competition
  cuộc thi sắc đẹp
  a chess competition
  cuốc đấu cờ
  sự cạnh tranh
  chúng tôi đang cạnh tranh với nhiều công ty khác về hợp đồng ấy
  the competition
  (danh từ số ít hoặc số nhiều)
  những người cạnh tranh [với mình], đối thủ

  * Các từ tương tự:
  Competition Act Đạo luật cạnh tranh, Competition and Credit Control, Competition policy