Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hoa, bông (của cây trồng lấy hoa)
  những cây hồng này có hoa đẹp
  sự rực rỡ, sự tươi đẹp
  be in the bloom of youth
  trong lúc tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất
  [hấn](trên vỏ một số loài quả chín)
  in [full] bloom
  ra hoa (cây, khu vườn)
  khu vườn trông đẹp mắt khi các nhóm hồng đang ra hoa
  take the bloom off something
  mất vẻ tươi đẹp, mất tính hòan thiện
  những cuộc cãi cọ thường xuyên giữa họ với nhau đã làm mất đi cuộc hôn nhân của họ
  Động từ
  ra hoa, nở hoa
  thủy tiên hoa vàng ra hoa vào mùa xuân
  (nghĩa bóng) ở thời kỳ tươi đẹp nhất
  bloom [with something]
  nở đầy hoa
  khu vườn đang nở đầy hoa xuân
  đang trong điều kiện tươi tắn khỏe mạnh nhất
  họ đang lúc tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc

  * Các từ tương tự:
  bloomer, bloomers, bloomery, blooming, bloomy