Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bực bội
  I begrudge every penny I pay in tax
  tôi bực bội về từng đồng xu đóng thuế
  ghen tị
  không ai ghen tị với anh (về thành công của anh) cả