Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (viết tắt của Football Association)
  Liên đoàn Bóng đá
  the FA Cup
  giải của Liên đoàn Bóng đá

  * Các từ tương tự:
  fa, fab, faba, fabaceous, Fabian, fabianism, fabiform, fable, fabled