Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đất
  terra firma
  đất liền; lục địa

  * Các từ tương tự:
  terra firma, terra incognita, terrace, terraced house, terracotta, terrain, terraine, terraneous, terrapin