Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đất bậc thang, ruộng bậc thang (ở sườn đồi…)
  khán đài bậc thang (ở sân vận động…)
  dãy nhà
  Động từ
  (chủ yếu dùng ở dạng bị động)
  tạo thành bậc thang
  sườn đồi [tạo thành] bậc thang

  * Các từ tương tự:
  terraced house