Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ disfavor)
  sự không tán thành, sự ghét bỏ
  regard somebody (somethingwith disfavour
  ghét bỏ ai
  incur somebody's disfavour
  bị ai ghét bỏ
  be in (fall into) disfavour
  bị ghét bỏ