Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • noun
  plural choirs
  [count] a group of singers especially in a church
  the part of a church where the singers sit
  preach to the choir
  xem preach

  * Các từ tương tự:
  choirboy, choirmaster