Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (trod; trodden hoặc trod)
  đi lên, giẫm lên
  tread on somebody's toe
  giẫm lên ngón chân ai
  mind you don't tread in this puddle
  chú ý đừng có giẫm vào vũng nước ấy
  chị ta bước đi nhẹ nhàng để khỏi làm thằng bé thức dậy
  giậm, đạp
  giậm chặt đất quanh gốc cây
  tread grapes
  đạp nho (để lấy nước quả ủ chế rượu vang)
  tạo thành do giẫm qua giẫm lại
  đàn gia súc đã giẫm thành một con đường mòn ra ao
  tread the boards
  (tu từ hoặc đùa)
  là diễn viên
  tread on air
  cảm thấy rất vui sướng
  tread on somebody's corns (toes)
  (khẩu ngữ)
  làm mếch lòng ai, làm ai bực mình
  I don't want to tread on somebody's toesso I won't say what I think
  tôi không muốn làm mếch lòng ai cả, nên tôi sẽ không nói ra những gì tôi nghĩ
  tread on somebody's heels
  theo sát gót ai
  tread (walk) a tightrope
  tread water
  bơi đứng
  Danh từ
  (số ít) dáng đi; tiếng chân bước
  heavy tread
  tiếng chân bước nặng nề
  mặt bậc cầu thang
  talông lốp xe, gót lốp xe
  lái xe lốp đã mòn gót có thể là nguy hiểm

  * Các từ tương tự:
  treadle, treadle-machine, treadle-press, treadler, treadless, treadmil, treadmill