Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  quẹt giày vào
  tôi quẹt gót giày vào bậc lên xuống
  (không có dạng bị động) kéo lê chân
  if you scuff [your feetlike thatyou'll wear the heels out
  nếu anh kéo lê chân như thế, anh sẽ làm vẹt đế giày đấy
  Danh từ
  (cách viết khác scuff-mark)
  vết quẹt (của giày…)

  * Các từ tương tự:
  scuff-mark, scuff-resistant, scuffer, scuffing, scuffle