Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  như scrummage
  (nghĩa bóng) cuộc loạn đả; cuộc tranh nhau hỗn loạn
  đã xảy ra một cuộc tranh giành vé như thường lệ khi quầy bán vé mở cửa
  Động từ
  (-mm-)
  scrum down
  gây nên một cuộc ẩu đả

  * Các từ tương tự:
  scrum-half, scrummage, scrumptious, scrumpy