Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrum-half /,skrʌm'hɑ:f/  

  • Danh từ
    (thể dục, thể thao)
    trung vệ đưa bóng vào một cuộc tranh cướp (bóng bầu dục)