Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reproach /ri'prəʊt∫/  

 • Động từ
  chê trách; trách móc; trách
  ông ta chê trách tôi về tội cẩu thả
  chị trách anh quên ngày kỷ niệm lễ cưới của họ
  không phải lỗi tại anh, anh không có gì phải trách mình về việc đó cả
  Danh từ
  sự chê trách; sự trách [móc]; lời chê trách; lời trách [móc]
  điều sỉ nhục; điều đáng xấu hổ
  these derelict houses are a reproach to the city
  những ngôi nhà ọp ẹp vô chủ này là điều đáng xấu hổ cho thành phố
  above (beyond) reproach
  không chê vào đâu được

  * Các từ tương tự:
  reproachable, reproacher, reproachful, reproachfully, reproachfulness, reproachless