Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tựa, dựa, gác, đặt
  recline on a pillow
  đặt đầu lên chiếc gối
  recline in a hammock
  nằm ngả mình trên chiếc võng
  ghế có lưng tựa có thể ngả ra (như ghế trên máy bay…)
  recline one's arms on the table
  tựa tay trên bàn
  ngả lưng (chiếc ghế) ra [đằng sau]