Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mát-tit (để gắn kính lên cửa sổ)
  [be] putty in somebody's hands
  dễ bị ai ảnh hưởng, dễ bị ai lung lạc
  chị ta ngày xưa đẹp và duyên dáng đến mức đàn ông rất dễ bị chị ta lung lạc
  Động từ
  (puttied)
  trám (khe hở…) bằng mát-tit
  (+ in) gắn bằng mát-tit
  putty a pane of glass in
  gắn một ô cửa kính bằng mát-tít

  * Các từ tương tự:
  putty knife, Putty-clay, putty-medal, Putty-putty