Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

omnibus /'ɒmnibəs/  

 • Danh từ
  (số nhiều omnibuses)
  (cũ) xe buýt
  omnibus volume; omnibus edition
  tác phẩm đóng thành một tập
  the man on the Clapham omnibus
  xem man

  * Các từ tương tự:
  omnibus book, omnibus-train, omnibuses