Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ cũ)
  sự cúi đầu (để tỏ lòng tôn kính hoặc phục tùng)
  do (pay, make) obeisance to somebody
  tỏ lòng tôn kính ai; tỏ lòng tôn thờ ai
  he made obeisance to the King
  nó tỏ lòng tôn thờ nhà vua