Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infertile /in'fɜ:tail/  /in'fɜ:tl/

 • Tính từ
  cằn cỗi
  infertile land
  vùng đất cằn cỗi
  vô sinh
  an infertile couple
  một cặp vợ chồng vô sinh