Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) chim cắt
  (chính trị) tên diều hâu, kẻ hiếu chiến
  Động từ
  bán (hàng) rong
  (bóng) tung (tin)
  ai đã tung tin đồn nhảm thế?

  * Các từ tương tự:
  hawk-eyed, hawk-like, hawk-nosed, hawkbit, hawker, hawkish, hawkishness, hawkisk, hawkmoth