Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  số nhiều gentlemen /ˈdʒentlmən/
  người thanh lịch, người hào hoa phong nhã
  thank youyou are a real gentleman
  cảm ơn ông, ông thật là một người thanh lịch
  gentlemen
  (số nhiều) (dùng để xưng hô)
  quý ông, quý ngài
  thưa quý bà quý ông
  người đàn ông, ông (nói một cách lịch sự)
  there's a gentleman at the door
  có một ông ở ngoài cửa
  (Từ cổ) người quý tộc
  a country gentleman
  người quý tộc ở nông thôn

  * Các từ tương tự:
  gentleman-at-arms, gentlemanlike, gentlemanliness, gentlemanly