Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    mặc cả
    chị ta mặc cả với nhà hàng để mua loại trái cây ngon nhất