Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commodity /kə'mɒdəti/  

 • Danh từ
  tiện nghi
  tiện nghi gia đình (như xoong, nồi, đồ dùng quét dọn, lau chùi…)
  hàng hóa
  the commodity (commoditiesmarket
  thị trường hàng hóa

  * Các từ tương tự:
  Commodity bundling, Commodity Credit Corporation, Commodity money, Commodity space, Commodity terms of trade