Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng kêu leng keng (cốc chạm nhau), tiếng kêu xủng xoẻng (đồng xu trong túi, chùm chìa khóa...)
  Động từ
  kêu leng keng; kêu xủng xoẻng
  Danh từ
  (tiếng lóng)
  nhà tù
  be [putin [the] clink
  bị bỏ tù

  * Các từ tương tự:
  clinker, clinker-built, clinking