Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đồng thau
  đồ [bằng] đồng thau
  (từ Anh) bia đồng (để tưởng niệm, gắn vào sàn hay tường nhà thờ)
  (Anh, tiếng lóng) tiền, xin
  he's got plenty of brass
  hắn có khối tiền
  (khẩu ngữ) sự trơ tráo; sự hỗn xược
  the brass
  (âm nhạc)
  kèn đồng; nhóm kèn đồng (trong một dàn nhạc)
  bold as brass
  xem bold

  * Các từ tương tự:
  brass band, brass hat, brass knuckles, brass plate, brass rags, brass tacks, brass wire, brass-collar, brass-rubbing