Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  má hồng hào khỏe mạnh
  dancing cheek to cheek
  nhảy áp má vào nhau
  (khẩu ngữ) mông đít
  lời nói xấc láo; cách ứng xử xấc láo; sự xấc láo
  what [a] cheek!
  láo quá!
  cheek by jowl [with somebody (something)]
  kề vai sát cánh nhau; kề sát bên
  turn the other cheek
  nhẫn nhục chịu đựng
  with tongue in check
  xem tongue
  Động từ
  nói láo xược với

  * Các từ tương tự:
  cheek-bone, cheek-tooth, cheekbone, cheekily, cheekiness, cheeking, cheeky, -cheeked