Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nồi hơi, súp-de
  thùng nước sôi (trong hệ thống sưởi ấm bằng hơi)
  thùng nấu đồ giặt (ở tiệm giặt)

  * Các từ tương tự:
  boiler suit, boiler-house, boiler-tube, boilerplate