Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

admiration /ædmə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự cảm phục, sự thán phục
  I have great admiration for his courage
  tôi rất thán phục sự can đảm của anh ta
  người được cảm phục, vật được thán phục
  he was the admiration of his whole family
  hắn được cả nhà thán phục
  a mutual admiration society
  xem mutual