Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ăn năn, hối hận
  a repentant look
  vẻ mặt hối hận
  repentant of his folly
  hối hận về sự điên rồ của nó