Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • verb
    leers; leered; leering
    [no obj] :to look at someone in an evil or unpleasantly sexual way

    * Các từ tương tự:
    leery