Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự quyến rũ, sự hấp dẫn, sự mê hồn