Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

clamour /'klæmə[r]/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ clamor)
  tiếng la hét, tiếng ồn ào ầm ĩ
  (+ for, against) sự kêu gào đòi hỏi; sự lớn tiếng phản đối
  a clamour for revenge
  sự kêu gào đòi trả thù
  Động từ
  (từ Mỹ clamor)
  gây ồn ào ầm ĩ
  (+ for, against) kêu gào đòi; lớn tiếng phản đối
  đứa bé kêu gào đòi đi ngủ

  * Các từ tương tự:
  clamourous, clamourousness