Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người cảm phục, người thán phục
    người say mê, người mê
    chị ta có nhiều người mê