Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bỏ mạng che mặt
  bỏ màn che, khánh thành, trưng bày lần đầu tiên
  unveil a statue
  bỏ vải che để khánh thành một bức tường
  hãng xe sẽ trưng bày lần đầu tiên các kiểu xe mới nhất của hãng tại một cuộc họp báo vào ngày mai