Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sonorous /sɒ'nərəs/  /sə'nɔ:rəs/

 • Tính từ
  kêu, vang (âm thanh)
  a sonorous voice
  giọng vang
  a sonorous bell
  cái chuông vang
  a sonorous style
  giọng văn kêu

  * Các từ tương tự:
  sonorously, sonorousness