Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự đột phá vòng vây
  make a successful sally
  đột phá vòng vây thành công
  (đùa) cuộc rảo qua chốc lát
  a brief sally to the streets
  cuộc rảo qua phố xá trong chốc lát
  lời nhận xét hóm hỉnh
  Động từ
  (sallied)
  sally out (forth)
  xông ra đột phá vòng vây
  xông ra đột phá vòng vây hãm
  (đùa) đi ra (từ một nơi an toàn và gặp khó khăn gì đó)
  bà ta mở cửa bước ra và trực diện với đám đông nhà báo đang chờ mình

  * Các từ tương tự:
  sally-hole, sally-port