Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sally-hole /'sælihoul/  

  • Danh từ
    lỗ xỏ dây chuông