Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  có nhịp điệu
  nhịp nhàng
  rhythmic dance
  điệu múa nhịp nhàng

  * Các từ tương tự:
  rhythmic, rhythmical, rhythmical, rhythmically, rhythmics