Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

recollection /rekə'lek∫n/  

 • Danh từ
  sự nhớ lại, sự hồi tưởng lại
  to the best of my recollection
  trong chừng mực mà tôi còn nhớ lại được
  điều nhớ lại; hồi ức
  những lá thư với nhiều hồi ức về cha tôi
  quãng thời gian còn nhớ lại được
  such a problem has never arisen within my recollection
  vấn đề như thế chưa bao giờ nảy sinh ra trong quãng thời gian tôi còn nhớ lại được