Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punctilious /pʌŋk'tiliəs/  

 • Tính từ
  hay chú ý đến từng chi tiết tỉ mỉ
  a punctilious attention to detail
  sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết

  * Các từ tương tự:
  punctiliously, punctiliousness