Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pitcher /'pit∫ə[r]/  

 • Danh từ
  bình (có tay cầm và vòi)
  (thể thao)
  người ném bóng (bóng chày)

  * Các từ tương tự:
  pitcher-leaf, pitcher-man, pitcher-plant