Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (cách viết khác 1p)
  một xu
  làm ơn cho mua hai cái tem thư một xu
  đồng một xu

  * Các từ tương tự:
  one - parameter, one - place, one-pair, one-pair-back, one-pair-front, one-piece