Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường xấu) khối đặc sệt
  rau đã nấu thành một khối đặc sệt không tài nào ăn được
  cháo ngô
  chuyện ướt át uỷ mị; văn phong uỷ mị
  I have never read such a load of mush
  tôi chưa hề bao giờ đọc một chuyện ướt át uỷ mị như thế

  * Các từ tương tự:
  mushiness, mushroom, mushroom cloud, mushrooming, mushy