Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  làm cho lạc đường, làm lạc lối
  ((thường) quá khứ phân từ) xui làm bậy
  đứa bẹ bị xui làm bậy

  * Các từ tương tự:
  misguided, misguidedly, misguidelly