Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đá cẩm thạch
  these steps are made of marble
  các bậc cầu thang này là bằng đá cẩm thạch
  a marble statue
  một bức tượng bằng đá cẩm thạch
  hòn bi (trẻ em chơi)
  marbles
  (số nhiều) bộ sưu tập tượng [bằng đá] cẩm thạch; tác phẩm nghệ thuật bằng đá cẩm thạch
  marbles
  trò chơi bi
  ta hãy chơi một ván bi đi
  lose one's marbles
  xem lose
  Tính từ
  như cẩm thạch
  marble skin
  da trắng mịn như cẩm thạch
  a marble heart
  một trái tim trơ như đá

  * Các từ tương tự:
  marble-topped, marbled, marbleize