Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bản lề
  bản lề cánh cổng cần phải tra dầu, chúng ta đã kêu ken két
  Động từ
  lắp bản lề vào
  cánh cửa tủ được lắp bản lề bên phải
  phụ thuộc vào
  mọi việc đều phụ thuộc vào kết quả của những cuộc đàm phán ấy

  * Các từ tương tự:
  hinged, hingeless